Kom wandelen

Wandeling 'In het spoor van de Boommarter'

Wandelen tussen Zenne en het Hallerbos...stapschoenen aan! Een nieuwe wandellus van ongeveer 14 kilometer brengt je via kronkelende paadjes langs de mooiste plekjes in het gebied tussen Zenne, Malakoffdomein, Maasdalbos, Lembeekbos, Warandepark, Berendries en het Hallerbos.

De route is het hele jaar toegankelijk en met boommarter-pijltjes aangeduid op het terrein. Vertrekken kan vanaf Lembeek (station/dorp), Essenbeek (kerk) of het Bosmuseum Hallerbos (Vlasmarktdreef 4, Halle) maar je kan eender waar langs de wandellus beginnen. Met trein of bus vertrek je best vanaf Lembeek station. 

Om je natuuruitje nog een extra dimensie te geven, werkten we samen met Radio2 en Natuurpunt de ‘luisterwandelingen’ uit. Ook op de Plan Boommater wandellus kom je nu QR-bordjes met toffe audiostukjes tegen. Scan de QR-codes ter plaatste en laat radio2-presentatrice Ann Reymen en experten Joeri Cortens en Koen De Rijck je gidsen. 

Wonderlijke wandeling in het Warandepark

Bas en Bieke zijn boommarters. Ze zijn vlug en lenig, vooral wanneer ze door de boomkruinen hollen. Daarbij kunnen ze soms meterslange sprongen maken in de lucht. Echt spectaculair! Bas en Bieke gaan graag op wandel in het Warandepark. Ze komen op hun tocht allerlei nieuwe vrienden tegen. En om hun nieuwe vrienden goed te leren kennen, besluiten ze een vriendenboek te maken.

Ontdek het Warandepark in Essenbeek. Download het wandel- en doeboekje voor de hele familie. 

Hallerbos wandelroutes

Vind de kaart en de wandelfolder van ons grootste bos op de website van Natuur en Bos: www.natuurenbos.be/hallerbos
 

 Gebieden waarin we werken

Plan Boommarter werkt aan grote en kleine natuurrealisaties

Plan Boommarter werkt aan grote en kleine natuurrealisaties, van bescheiden boomgaarden tot het ruim 662 hectare grote Hallerbos. Hieronder maak je kennis met de gebieden waar Plan Boommarter actief is. 

Hallerbos

Het Hallerbos is bekend in binnen- en buitenland.  Het Hallerbos is een publiekslieveling met een sprookjesachtig paars tapijt van wilde hyacinten (bloeitijd midden april). Fotografen en natuurliefhebbers zoeken dit bijzondere bos op voor het wisselende reliëf, enkele gigantische mammoetbomen en het Bosmuseum.

Het Hallerbos is een relatief jong bos waar geregeld gekapt en heraangeplant werd.  In de Eerste wereldoorlog werd het Hallerbos zelfs grotendeels kaalgekapt en in de jaren ’30 en ’40 bijna volledig herbebost. In het huidige beheer van het Hallerbos wordt gestreefd naar structuurrijke, gemengde bosbestanden met soorten die hier van nature voorkomen. Terecht geniet het bos van Europese bescherming en maakt ze deel uit van Natura 2000, het samenhangende netwerk van natuurgebieden in Europa. 

Eigendom: Natuur en Bos (Vlaamse overheid).
Grootte: 662 hectare

Berendries

De Berendries is samen met Veugeleer en Broek een groeiend natuurgebied langs de Maasdalbeek, gelegen tussen de dorpskernen van Essenbeek en Lembeek. Het gebied heeft heel wat troeven: een kabbelend beekje, natte dotterbloemhooilanden en broekbosjes, droge weilanden, brede houtkanten, knotwilgenrijen, een jonge hoogstamboomgaard, oude groeven, poelen,… Stroomopwaarts langs de Vijverbeek liggen nog enkele stukken bos en weilanden.  

Jaarrond kan je het gebied bezoeken en genieten van de rust en stilte. Je maakt kans op een toevallige ontmoeting met ‘wilde’ koeien, reeën, ijsvogels, staartmezen, sleedoornpages of buizerds! Of je botst er op een enthousiaste groep vrijwilligers die het gebied beheren. Door te maaien en knotten wordt de variatie in het gebied behouden. 

Eigendom: Natuurpunt

Malakoff-domein

Het heuvelende landschap tussen Lembeek-dorp en Lembeekbos werd gekneed door kasteeleigenaar en jeneverstoker Paul Claes. Het kasteel is er niet meer, maar op de andere heuvelkant pronkt de Malakoff-toren. Deze nagebouwde middeleeuwse wachttoren (1854) ligt in een prachtig natuurdomein met oude Zennemeander, vijvers, moeraszones en bloemrijke graslanden. Het Malakoffdomein werd verkozen tot mooiste plekje van Halle. 

In 2015 werd de sanering van de oude Zennemeanders afgerond. Ongeveer 24.000 ton sterk vervuild slib werd verwijderd en via boten op het kanaal afgevoerd. De drie grote ‘vijvers’ zijn voortaan door vistrappen met elkaar verbonden. Oevers werden verstevigd en vissteigers aangelegd. 

Eigendom: Natuur en Bos (Vlaamse overheid)

Maasdalbos

Het Maasdalbos is een 14 hectare groot natuurgebied tussen Essenbeek en Lembeek. Om te vermijden dat de vroegere zandgroeven als stort zouden worden gebruikt, werd het gebied in 1983 beschermd als landschap. In 2009 werd het Maasdalbos erkend als natuurgebied en wordt sindsdien beheerd door Natuurpunt Halle. Er werd meer licht gebracht in het bos, de bosranden werden zachter gemaakt en gebiedsvreemde boomsoorten als Amerikaanse eik en Valse acacia werden verwijderd. Het is een gevarieerd en soortenrijk stukje natuur waar je verrassend rustige plekjes vindt. Je kan er reeën spotten, oog-in-oog staan met een zwarte specht, opschrikken van een houtsnip, genieten van wilde hyacinten en dotterbloemen,…. 

Eigendom: Stad Halle

Warandepark

Begin jaren ‘90 werd hier maïs verbouwd en lang daarvoor was dit een besloten jachtterrein. Nu is het omgetoverd tot een prachtig natuurpark in hartje Essenbeek. Wandelen, picknicken, ravotten in de natuur, kampen bouwen of gewoon genieten... Een overdonderd mooi natuurpark, met heel veel kleine landschapselementen, op 30 minuutjes wandelen van Halle centrum.

Eigendom: Stad Halle

Lembeekbos

Lembeekbos is eigendom van de Université libre Bruxelles (ULB). De universiteit kreeg het bos als erfenis van de heer Victor Brien. Zijn voornaamste wilsbeschikking was dat het domein ongeschonden bewaard zou blijven en dat het kan dienen voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden van de Franstalige universiteit. Het domein is niet openbaar, maar er zijn twee publieke wegen door en langs het bos.

Zenneweide

Naast het Kasteelpark Lembeek en vlakbij het Malakoffdomein komt een nieuw natuurpark, de Zenneweide. 3,8 hectare bedrijvenzone krijgt een groene bestemming. Samen met 3,9 ha aanpalend natuurgebied wordt dit een stuk natuur van bijna 16 voetbalvelden groot. 

In het ontwerp van het natuurpark is er veel aandacht voor de waterlopen in het gebied: natuurlijk beheerde oeverzones en paal- en rustplaatsen voor vissen, aangename rustzones aan de waterkant en wandelpaden. 

Door de ligging langs het kanaal, de Zenne en de Kleine Zenne is dit een ideale plek om aan tijdelijke waterberging te doen. De oude funderingen en verhardingen in de bedrijvenzone worden weggenomen. Bij een onverharde bodem sijpelt het water beter in de bodem. Zo is Lembeek en Halle beter gewapend tegen waterellende. 

www.zinderendezenne.be

Zavelput 

Het Sint-Pietersbos gelegen langs de Drasop, tussen de E19 en het jeugddomein ‘La Fresnaye” staat het in de volksmond bekend als de ‘Zavelput’.  Eind 2017 kocht de stad Halle bijkomende percelen. De Vlaamse overheid en particulieren bezitten ook delen van het bos. Met de partners van Plan Boommarter werken we in overleg met instanties, omwonenden en bezoekers aan een fijne combinatie van spelen, natuur en erfgoed. 
 
In de oude groeve kunnen kinderen vrij spelen met natuurlijke materialen zoals stokken, bladeren en zand. Rustige zones zijn noodzakelijk om de natuurwaarden te verbeteren. 
Op termijn komt er een streekeigen loofbos met eik of beuk en een rijke voorjaarsflora.
 
Het gebied kent belangrijke geologische en archeologische waarden die vrij uniek zijn voor onze streek. Zo maakten de Nerviërs ruim 3000 jaar geleden al gebruik van deze plek. Misschien werd er door jonge Nerviërs ook gespeeld? 

Kasteelpark Lembeek

Het heuvelende landschap tussen Lembeek-dorp en Lembeekbos werd gekneed door kasteeleigenaar en jeneverstoker Paul Claes. Het kasteel is er niet meer, maar het mooie kasteelpark met het voormalige prachtige ‘hof de plaisantie’ getuigt nog van een rijk verleden. Het kasteelpark en de Grote Zennemeander, ooit afgesneden door het kanaal, worden de laatste jaren mooi in ere hersteld tot een natuurpareltje om te ontdekken! 
 
Vanaf nu kan je rechtstreeks vanuit het park naar het kanaal en het jaagpad! Een nieuw vlonderpad (houten plankjes) zorgt voor een verbinding over de Kleine Zenne met de Kazernestraat. Knotwilgen en houtkanten zorgen voor een groene en aangename omgeving.  

Duling

De Duling is een uniek stukje natuur langs het kabbelende Rilroheidebeekje op de grens tussen Dworp en Halle, eigendom van de Vlaamse overheid en onderdeel van het Hallerbos. Het bestaat uit moerassige hooilanden en bossen. Het zeer kalkrijke water zorgt voor de typerende bulten van pluimzegge, zichtbaar vanop de wandelweg. 
 
Reuzenpaardestraat, waterdrieblad en prachtige voorjaarsbloeiers hebben hun plekje in het gebied. Uitzonderlijk zijn de drie zeldzame vissoorten in de beek: rivierdonderpad, beekprik en beekforel. Het zuivere bronwater uit het Hallerbos, het grote verval van de beek met plaatselijk veel kronkels en het zand dat wordt afgezet in de bedding voor zorgt hiervoor. 

Kluisbos

Het Kluisbos in Buizingen is één van de vele bosfragmenten aan de noordrand van het Hallerbos, samen met het Sint-Pietersbos, Krabbos en Kesterbeekbos. Een stukje noordwaarts liggen ook Begijnenbos, Gasthuisbos en het provinciedomein Huizingen. 
 
Op het einde van de 18de eeuw en in de loop van de 19de eeuw werden grote bosontginningen uitgevoerd, waardoor het Hallerbos flink kromp en de bossen op het grondgebied van Buizingen en Dworp tot kleine, geïsoleerde bosjes vervielen. Hun voortbestaan als bos is grotendeels het gevolg van het uitgesproken reliëf en de lagere bodemvruchtbaarheid. Deze percelen waren hierdoor voor landbouw weinig aantrekkelijk. 
 
Een deel van het Kluisbos is in het bezit van het Agentschap Natuur en Bos, andere stukken zijn particulier. De samenstelling van het bos is gemengd. Grote stukken bestaan uit beuk, her en der met wilde hyacint als voorjaarsbloeier. Op andere stukken domineren naaldbomen, met name grove den en Corsicaanse (zwarte) den. 

Perregat

Tussen Lembeek-dorp en Tubize, daar waar de Zenne Vlaanderen binnenstroomt, ligt een prachtig stuk natuur. Het Perregat heeft heel wat spannende vergezichten. Je kijkt er over de Zenne met natte graslanden en ruigten. Bomenrijen en houtkanten breken het zicht.

 Lees onze boeken

Boek 'Het Hallerbos'

Het Hallerbos, onze paarse parel, heeft een eigen boek. ‘Het Hallerbos’ neemt je op sleeptouw doorheen de rijke geschiedenis, geologie, ecologie en het beheer van het bos. Het is een prachtig boek geworden van zo’n 250 pagina’s. Een verhaal over onze paarse parel met prachtige foto’s en kaartmateriaal.  

www.hallerbosboek.be

Kinderboek 'Het Bloebelletjesbos'

Ook betoverd door het Hallerbos? Breng de magie over op je kinderen! De opbrengst van dit kinderboek gaat naar meer natuur rond het Hallerbos. 

www.hallerbosboek.be