Wat kan jij doen?

Iedereen kan zijn steentje bijdragen voor meer natuur.

Een groot deel van het werkingsgebied van Plan Boommarter zijn bebouwing, tuinen en landbouwgronden. De samenwerking met bewoners en boeren van het gebied is dus essentieel. Woon je in het gebied Plan Boommarter? Neem contact op en we komen persoonlijk langs om te kijken wat mogelijk is. 

Kleine landschapselementen, grote waarde

Houtkanten, hagen, poelen, bomenrijen, bosjes, holle wegen, knotwilgen en  hoogstamboomgaarden zijn kleine landschapselementen. Vroeger vervulden ze een belangrijke functie. Zo hebben poelen als veedrinkplaats plaatsgemaakt voor drinkbakken en zijn hagen en houtkanten om percelen te begrenzen vervangen door omheiningen. Door het verlies van die oorspronkelijke functie en door het moderne landgebruik (intensieve landbouw, uitdijende bebouwing en toenemende infrastructuur) verdwijnen ze uit het landschap.

In de visie van Plan Boommarter zijn kleine landschapselementen belangrijk als corridors en stapstenen tussen de kleine en grote bos- en natuurgebieden. Er wordt sterk ingezet op het beheer, het herstel en de aanleg van typische kleine landschapselementen. 

Het Regionaal Landschap werkt deze acties uit en begeleidt ze. Dit gebeurt op gronden van openbare besturen (stad, OCMW, Vlaamse Waterwegen,…), verenigingen en van particulieren. Stad Halle en de provincie Vlaams-Brabant stellen middelen ter beschikking, zoals subsidies of een samenaankoop van plantgoed. 

Enkele Plan Boommarter voorbeelden:

  • Beheer en herstel van kleine landschapselementen: knotten door vrijwilligers, beheer holle wegen door sociale economie, bermbeheer door de stad Halle, herstel van hoogstamboomgaarden, herinrichting van oude steen- en zavelgroeves, vorming voor geïnteresseerden.
  • Aanleg van kleine landschapselementen: aanleg van gemengde, streekeigen hagen en houtkanten, aanplanten van nieuwe hoogstamboomgaarden met oude fruitvariëteiten, graven van poelen, aanplanten van bosranden en bomenrijen.

Klimaatbestendige tuin

Een klimaatbestendige tuin helpt wateroverlast te voorkomen en kan langere tijd tegen  droogte. Wist je dat Vlaanderen meer oppervlakte aan tuinen telt dan aan natuurgebied?  

Meer info: blauwgroenvlaanderen.be/bewoners/

Natuurbuur

Natuurbuur biedt online een leidraad voor groene oplossingen rondom je huis. Planten op je plat dak, een schutting met begroeiing of een groene gevel. 

Meer info: www.halle.be/natuurbuur

Proeftuin Essenbeek

Ben je inwoner van Essenbeek en wil je je dak, gevel of de ruimte rond je woning vergroenen? Vraag via het project 'Proeftuin Essenbeek' advies aan de 3Wplus groenadviseur. Vrijblijvende advisering en begeleiding van A tot Z om je perceel klimaatbestendig te maken.

Meer infohttps://energiehuis.3wplus.be/proeftuin-essenbeek

Verkeersslachtoffers melden

Heb je een boommarter gezien of vond je een dode marter langs de weg? Geef je waarnemingen dan door via www.waarnemingen.be  of www.dierenonderdewielen.be. De registratie van verkeersslachtoffers helpt om een beter beeld te krijgen op de verspreiding van de soort. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzoekt de ingezamelde dode dieren.  Probeer je waarneming zo goed mogelijk te documenteren met foto’s, want boommarters zijn makkelijk te verwarren met de meer algemeen voorkomende steenmarter.

Boommarter in de paardenwei

Als paardenhouder kan je bijdragen aan het landschap via een biodiverse paardenwei met kruiden, hagen, houtkanten, knotbomen en alleenstaande schaduwbomen. Paarden hebben nood aan ruwvoer. Een poel zorgt voor verfrissing voor paarden en is een goede leefomgeving voor amfibieën. Een gevarieerd landschap vormt voor paarden en natuur een voordeel én is aangenaam om (te paard) te ontdekken.
Neem contact op bij interesse in een groeninrichting van je paardenweide. Wij komen langs voor een vrijblijvend advies.

 Meer tips

Praktische infobrochures van het Regionaal Landschap
Samenaankoopactie haag- en klimplanten in Halle
Geveltuin aanleggen in Halle
Samenaankoopactie 'Behaag je tuin' in Vlaams-Brabant
Subsidie hagen-bomen-poelen-klimplanten van stad Halle
Subsidie natuur- en milieuacties van stad Halle

 Doeners aan het woord

De boswachter, vrijwilligers, private landschapsbouwers,... Allemaal bouwen ze mee aan het landschap. Ontdek hun verhalen. 

Knotters

Knotbomen zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Langs de beken zijn het vaak knotwilgen terwijl op de drogere gronden dichtbij het Hallerbos het in veel gevallen knothaagbeuken zijn. Knotbomen hebben een regelmatig beheer nodig. Afhankelijk van de boomsoort moeten knotbomen elke 5 tot 10 jaar geknot worden. Dankzij het project Goed Geknot koppelen de Regionale Landschappen de eigenaars van knotbomen aan vrijwillige knotters. De knotters (houtzoekers) onderhouden de bomen gratis en krijgen als tegendienst het brandhout mee naar huis. Wij brengen jullie met elkaar in contact, en zorgen ook voor een goed contract zodat onze knotters veilig verzekerd zijn.

Ontdek er alles over op www.goedgeknot.be 

Maasdalberen

De Maasdalberen is een toffe groep vrijwilligers die klussen uitvoert in de Halse gebieden van Natuurpunt: maaisel afruimen, hagen scheren, bomen planten, poortjes repareren, infobordjes plaatsen, zwerfvuil opruimen,… 
 
Maasdalbeer Bert Ghysels: “We zijn mensen die graag buiten zijn en iets willen doen voor de natuur. Werk is er genoeg! Na het werken sluiten we af met veel voldoening, dikwijls bij een pintje of een jenevertje.” 
Vrijwilligers zijn van groot belang in het natuurbeheer. De Maasdalberen zijn geen té serieuze bende: “We komen al eens straffe stoten tegen, waar we achteraf smakelijk om lachen. Zo zijn we tijdens een zwerfvuilactie met veel moeite afgedaald tot de bodem van de oude groeve in het Maasdalbos, waar we een 20-tal felblauwe hondenpoepzakjes hadden zien liggen. Het bleek een bloeiende hortensiastruik te zijn...”  
Wil jij iets terug doen voor de natuur? Wil je meewerken als Maasdalbeer? Laat het weten aan ‘opperbeer’ Bert: ghysels.bert@gmail.com  

Landschapsbouwers Lut & Dirk – winnaars Prijs Gouden Boommarter 2017

Lut vertelt: “In 2011 kregen we de kans een halve hectare grond van onze (schoon)ouders te kopen aan de Vroenenbos op de grens met Dworp, met zicht op Hallerbos. Samen met de kinderen hebben we er een hoogstamboomgaard ingericht met 37 verschillende oude fruitrassen. Omdat we graag alles zelf doen, voegen we er geleidelijk aan meer elementen aan toe: een brede heg in 2015, een tiental nestkastjes in 2017,...” 
 
Lut en Dirk hebben een speciale band met boomgaarden. Lut is opgegroeid in de Boesdaalhoeve in Rode, die ook nu nog omringd is door fruitbomen en Dirk zocht als 14-jarige met de Wielewaaljongeren boomgaarden op om steenuilen te spotten.  
 
Lut geniet van de bloesems en de oogst. “Elke zondag wandelen we met de kleinkinderen naar de boomgaard om de schaapjes te bezoeken. Daar kunnen ze vrij ronddartelen en laten we hen fruit snoepen recht van de boom.” “Het is voor ons een plek om te genieten van al wat rondspringt en rondfladdert.” beaamt Dirk. 

Jean-Pierre Lanis, boswachter op rust

Het Hallerbos was het woon- en werkgebied van gepassioneerd boswachter Jean-Pierre Lanis. We ontmoeten Jean-Pierre voor een gezellige terugblik op zijn carrière.

Vanwaar jouw passie voor het bos? 
Jean-Pierre: “Ik ben geboren met zicht op het Hallerbos. Het bos is heel mijn jeugd mijn biotoop geweest. Ik kom uit een boswachtersfamilie en op familiefeestjes werd ik steevast aangeduid als gedoodverfde boswachter… En ze kregen gelijk. Ik werd boswachter in het Zoniënwoud en later in het Hallerbos.”  
 
Beviel deze job jou? 
Jean-Pierre: “Ja zeker. Het is een gevarieerde job.  Ik was vaak buiten, altijd in een fijne groene omgeving. Als boswachter werk je op het ritme van het bos. Ik heb een grote evolutie gezien in de job. De administratieve taken wogen steeds zwaarder door en de digitalisering verminderden het sociale contact. Dat vind ik spijtig.”  
 
Hoe kijk jij naar het bos?  
Jean-Pierre: “Het is een bos op mensenmaat, met een grote variatie aan bomen en biotopen. De ruimte rond het bos is rijker dan het bos zelf. Het bos zie ik als de longen voor alles wat er rond gebeurt. Het bos heeft voelsprieten die perfect de milieukwaliteit aangeven.Ze geven dat er iets aan de hand is met ons klimaat”.

Landschapsbouwers Kim en Alban

Kim en Alban wonen op Veugeleer.  Als echte landschapsbouwers plantten zij nieuwe hoogstamfruitbomen aan in hun weide, ook lindes, abelen, haagbeuken en knotwilgen. Bij een nestkast-controle door experts van de steenuilenwerkgroep werden 2 volwassen steenuiltjes in de nestkast aangetroffen.  
 
In regio Pajottenland & Zennevallei komt één van de dichtste populaties aan steenuilen ter wereld voor. Omdat steenuilen veel vertellen over de kwaliteit van ons landschap zijn ze ook echte graadmeters voor veranderingen in onze omgeving. 

Johan Merckx, voorzitter van Natuurpunt Halle

Johan: “Het is heerlijk om de boompjes te zien groeien in dit piepjonge bos (aangeplant 2019) en te merken hoe de biodiversiteit er toeneemt. Intussen is de torenvalk een vaste gast, en ook de rode wouw komt al eens langs. Allemaal het resultaat van het harde werk van een enthousiaste groep Hallenaren.” 

Door die uitbreiding van het Hallerbos richting Maasdalbos en Lembeekbos genieten we samen van meer natuur in en rond Halle. De Planboommarterwandeling is de moeite waard: je vertrekt aan de kerk van Essenbeek of die van Lembeek en onderweg geniet je van een aaneenschakeling van natuurparels.”  

Landschapsbouwers Christine en Erik 

Christine en Erik doen enthousiast mee met Plan Boommarter. Je hebt geen twee minuten nodig om het respect en de tederheid te ervaren waarmee dit koppel met elkaar en hun omgeving omgaat. Zorg voor natuur en landschap lijken hier vanzelfsprekend in te passen. Christine en Erik wonen net een jaar aan de rand van het Hallerbos en hebben er dus voor het eerst alle seizoenen achter de rug. Van in huis kijken we door grote vensters naar de tuin en het achterliggende bos, een Paradijsplekje dat ze mee vorm geven.

Voelen jullie zich hier al wat thuis?
Erik: "Niet enkel wijzelf maar ook onze hond, konijn en schapen. En de kleinkinderen die zich uitleven! In ons vroegere huis woonden we tussen de bossen van Hallerbos maar hier aan de rand komen we meer natuur tegen: vogels, padden, salamanders, vossen... . Sowieso genieten we van de rust. We worden telkens weer stil van een prachtige zonsopgang in de mist boven Hallerbos of wanneer een volle maan boven het bos schijnt."

Wat is jullie bijdrage aan Plan Boommarter?
Christine: "Als natuurgids besef ik goed dat het belangrijk is om te zorgen dat dieren en planten zich kunnen verplaatsen door het landschap. We hebben onze eigen tuin dan ook ingericht als een schakeltje hierin. Met extra hagen, fruitbomen en een kleine poel (wadi) zorgen we voor KLE’s. Dit zijn groene stapstenen, maar het zijn ook de perfecte voedselbronnen en nestplaatsen voor heel wat dieren."

Erik: "We doen mee aan alle acties van Plan Boommarter! Ik heb onlangs ook hun cursus gevolgd om de hoogstamfruitbomen goed te leren snoeien en onze appeloogst lieten we persen door de mobiele fruitpers.We zouden graag nog wat meer bessenstruiken bijzetten om zelf nog wat meer te kunnen proeven van de natuur in onze tuin.

Wat is het mooiste moment?
"Ieder seizoen brengt weer wat anders, in de lente was dat bijvoorbeeld de bloemenweide met veel soorten bloemen en met de vlinders die er op afkwamen. Nu komt het er op aan om ook de buren te overtuigen om mee te doen met Plan Boommarter zodat het hele landschap aangepakt kan worden. Plan Boommarter gaat niet enkel over boommarters, steenuiltjes, salamanders en andere ‘Koesterburen’ maar even zeer over de mensen die er wonen."

 Galerij